Mầm Củ Cải Đỏ RADO 105

Thân to, giòn, có vị cay nồng. Cây sinh trưởng phát triển mạnh.
Trồng quanh năm.

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339