Thì Là RADO 06

Cây sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, Trồng được quanh năm

Lượng giống/1000m2 : 1.5-2kg. Thu hoạch 35-40 ngày sau gieo

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339