Tía Tô RADO 78

Cây sinh trưởng, phát triển mạnh. Trồng quanh năm

Mật độ : 25*25 cm. Thu hoạch 30-35 ngày sau gieo

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339