Vạn Thọ Pháp Nhiều Màu Rd 925

Danh mục:

Cây cao 30-35cm, màu đỏ cam và vàng chanh. Trồng quanh năm nơi có đầy đủ ánh nắng
Gieo hạt dưới một lớp đất mỏng 0,5cm, hạt cách hạt 3cm
Giữ ẩm hạt giống trong suốt thời gian nẩy mầm từ 10 đến 14 ngày
Cây bắt đầu cho nụ sau 45 – 50 ngày từ lúc gieo hạt