Xà Lách Tím LOLLO ROSSA

Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt. Lá màu đỏ đậm, bìa lá có khía sâu, cây xòe
Thời vụ trồng: mưa ít hoặc không mưa và thời tiết mát

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339