Phân biệt hạt giống OP và hạt giống lai

Hiểu biết về các loại hạt giống khác nhau sẽ giúp bạn chọn được giống phù hợp cho khu vườn của mình.

OP – Hạt giống OP được thụ phấn nhờ côn trùng, gió hoặc thậm chí người làm vườn. Đôi khi cũng có sự thụ phấn chéo từ các giống khác làm giảm tỉ lệ thuần chủng của giống. Ví dụ: nếu bạn đang trồng nhiều loại dưa chuột hoặc bí thụ phấn tự do, chúng có khả năng sẽ thụ phấn chéo và chúng sẽ phân li nhiều dạng khác nhau

Lai – Hạt lai là kết quả của quá trình thụ phấn có kiểm soát trong đó hạt phấn của hai giống hoặc loài được lai bởi các nhà tạo giống cây trồng. Chúng thường được liệt kê là giống ‘F1’ trong danh mục hạt giống. Nói chung, hạt giống lai không thể được lưu giữ vì chúng sẽ không trở thành ‘đúng kiểu’. Vì vậy, tại sao phải trồng cây lai? Hầu hết các giống lai đều cung cấp các đặc điểm được cải thiện, như kháng bệnh, sức sống, năng suất cao hơn, thu hoạch sớm hơn và chín đồng đều.

Trả lời

0868 279 339