Quy trình ngâm ủ hạt bồ ngót

Ngâm hạt trong nước 2 sôi 3 lạnh trong 3h

Ủ hạt trong khăn lông ẩm, sạch đã vắt ráo nước

Cứ sau 24h rửa hạt bằng nước ấm và ủ tiếp đến khi hạt nẩy mầm

Chọn những hạt nẩy mầm gieo trước, các hạt còn lại tiếp tục ủ đến khi nẩy mầm rồi gieo

Hạt giống bồ ngót Rado 621

 

Lưu ý: hạt bồ ngót đạt tỉ lệ nẩy mầm cao nhất khi bảo quản ở nhiệt độ thấp và 3 tháng kể từ ngày sản xuất

Trả lời

0868 279 339