Sự phong phú của các loài thực vật làm giảm số lượng bệnh nhiễm virus trên đồng cỏ

Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Helsinki chỉ ra rằng hoạt động nông nghiệp làm rối loạn các cơ chế điều chỉnh sự xuất hiện của bệnh thực vật trong tự nhiên. Có nhiều loài virus hơn được tìm thấy ở đồng cỏ gần ruộng nông nghiệp so với đồng cỏ ở môi trường xung quanh tự nhiên, với sự phong phú của các loài thực vật không ảnh hưởng đến số lượng loài virus. Tuy nhiên, việc duy trì đa dạng sinh học là điều đáng giá, vì sự phong phú của thực vật đã làm giảm số lượng các ca nhiễm virus trên đồng cỏ.

 

Ngày càng có nhiều diện tích đất toàn cầu được sử dụng cho mục đích nông nghiệp, với ngày càng nhiều diện tích còn lại nằm ở ranh giới giữa đất nông nghiệp và đất tự nhiên, còn được gọi là giao diện sinh thái nông nghiệp. Đồng thời, đa dạng sinh học đang bị thu hẹp và dịch bệnh đang đe dọa con người, động vật và thực vật. Trong tự nhiên, các loài tương tác với nhau, làm cho sự phong phú và phân bố của các loài ký chủ trong một khu vực nhất định cũng ảnh hưởng đến sự xuất hiện của mầm bệnh.

Trung tâm Nghiên cứu về Thay đổi Sinh thái do Giáo sư Anna-Liisa Laine tại Đại học Helsinki đứng đầu đã khảo sát ảnh hưởng của sự gần gũi của đất canh tác đối với sự phân bố của virus trên đồng cỏ cây cỏ sườn (Plantago lanceolata) ở Quần đảo Åland.

 

“Mạng lưới đồng cỏ trên quần đảo Åland rất thuận lợi cho việc nghiên cứu, vì trước đó chúng tôi đã xác định được 5 loại virus thực vật mới trong khu vực. Đó là sự phân bố của những loại virus này, chúng tôi đã có thể điều tra được nhờ vào các kỹ thuật mà chúng tôi đã phát triển cho mục đích Nhà nghiên cứu Hanna Susi từ Khoa Khoa học Sinh học và Môi trường của Đại học Helsinki, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi đã chọn những đồng cỏ nằm ở rìa cánh đồng hoặc xa đất nông nghiệp.

 

Tại giao diện sinh thái nông nghiệp, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự lây lan của bệnh thực vật, bao gồm chất dinh dưỡng trong đất cũng như sự đa dạng và mật độ của các loài thực vật, thay đổi đột ngột. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy tác động của nông nghiệp lan rộng ra các khu vực xung quanh các cánh đồng.

 

Susi lưu ý: “Đáng ngạc nhiên là chúng tôi không quan sát thấy sự khác biệt nào về độ phong phú của loài hoặc thành phần quần xã giữa các quần xã thực vật nằm ở rìa ruộng và các quần thể hoang dã ở xa hơn”.

 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những đồng cỏ ở rìa cánh đồng có số lượng loài virus cao hơn mà số lượng không bị giảm bởi sự phong phú của thực vật, trái ngược với những gì đã thấy ở những đồng cỏ được bao quanh bởi môi trường tự nhiên. Đồng thời, sự phong phú của thực vật làm giảm nhiễm virus ở cả hai loại đồng cỏ. Nghiên cứu do nhóm của Laine thực hiện chỉ ra rằng hoạt động nông nghiệp làm rối loạn các cơ chế điều chỉnh sự xuất hiện của dịch bệnh trong tự nhiên.

 

Susi nói: “Tuy nhiên, việc duy trì đa dạng sinh học là điều đáng giá, vì sự phong phú của các loài thực vật đã làm giảm số lượng các ca nhiễm virus trên đồng cỏ – bất kể vị trí nào,” Susi nói.

Trả lời

0868 279 339