Trồng măng tây từ hạt giống

  • Ngâm hạt giống trong 3 – 4 giờ trước khi trồng
  • Đổ đất đã trộn vào các bầu/chậu rộng 10 – 12cm.
  • Cho 3 hạt lên bề mặt đất trong mỗi bầu/chậu.
  • Phủ một lớp cát mỏng đã rây lên hạt.
  • Tưới nước cho bầu/chậu. Không để bầu bị khô.
  • Để cây con phát triển trong ba tháng trước khi đem ra cấy.
  • Đặt các cây cách nhau khoảng 30 – 40 cm, các hàng cách nhau 20cm.
  • Phủ một lớp đất nhẹ lên cây con khi chúng lớn lên
  • Tưới nước đều mỗi ngày

Trả lời

0868 279 339