Bắp Ngọt (Bắp Mỹ) RADO 236

Cây sinh trưởng, phát triển mạnh, kháng sọc lá tốt.

Trồng quanh năm, tránh trổ cờ phun râu vào lúc nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.

Thời gian thu hoạch 65-68 ngày

Trái to, dài hạt màu vàng, ăn rất ngọt. Được thị trường ưa chuộng

Mật độ cây*cây : 25-30cm, hàng* hàng : 60-70cm

Lượng giống/1ha 5-6kg

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339