Hành Lá RADO 25

• Lượng giống gieo trồng/1000m2: 1-1,2kg
• Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 10-15cm, cây cách cây trên hàng 8-10cm
• Trồng quanh năm.
Thu hoạch: 85-90 ngày sau khi trồng.

 

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339