Su Hào RADO 703

Sinh trưởng khỏe, thích ứng rộng rãi với các điều kiện thời tiết, ngắn ngày
Năng suất cao và ổn định, trong lượng củ 400 -500g, củ chắc, ăn ngon
Cuống lá vừa phải, phiến lá to có màu xanh rất đẹp, củ tròn vuông, vỏ mỏng, vỏ có màu xanh sang

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339