Củ Cải Trắng RADO 107

Sinh trưởng phát triển mạnh. Tỉ lệ củ loại một cao. Trồng quanh năm

• Lượng giống/100m2: 1,5-2kg.
• Thu hoạch 40-45 ngày sau gieo.