Củ Cải Đỏ Dài RADO 715

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm, độ đồng đều cao
Vỏ đỏ, ruột trắng tươi, cây chậm trổ bông, củ dài, chắc

• Mật độ 20 x30cm, lượng giống 600-800g/1000m2.
• Thu hoạch: 35 – 40 ngày sau gieo