Củ Cải Đỏ Tròn BABY

Cây sinh trưởng phát triển mạnh.
Củ nhỏ, đều củ. Trồng quanh năm

• Thu hoạch 35-40 ngày sau gieo