Củ Cải Đỏ Tròn BABY

Cây sinh trưởng phát triển mạnh.
Củ nhỏ, đều củ. Trồng quanh năm

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339