Súng Mini Nhiều Màu RD 847

Cây cao 40-45 cm, kích thước nhỏ, nhiều hoa, nhiều màu
Thích hợp trồng trong chậu sứ, bình thủy tin để làm cảnh, trang trí

Danh mục:

• Hạt nẩy mầm sau 5-7 ngày. Thời gian ra nụ sau 3 tháng