Khổ Qua Rừng RADO 52

Là dạng chọn lọc tự nhiên, cây sinh trưởng phát triển mạnh, trồng quanh năm
Có thể thu hoạch ngọn, lá và trái. Trái tròn nhỏ, màu xanh đậm

• Thu hoạch 40-45 ngày sau khi gieo.
• Mật độ: cây x cây 0.4 – 0.5m, hàng x hàng 1.2 – 1.5m

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339