Tía Tô Bắc RADO 70

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm

Lá có mặt xanh mặt tím, rất thơm, lâu ra bông. Mật độ 35 x 35 cm

Thu hoạch được nhiều lứa, thu hoạch 45 – 50 ngày sau khi gieo

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339