Cà Chua RADO 29

Cây phát triển khoẻ, chịu nhiệt tốt. Trồng quanh năm
Dạng trái tròn đẹp, chất lượng ăn ngon

• Thu hoạch: 70-75 ngày sau khi gieo
• Mật độ: cây x cây 0.5m, hàng x hàng 1m

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339