Cải Bẹ Dún RADO 67

Cây sinh trưởng phát triển mạnh, kháng bệnh tốt. Trồng quanh năm

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339