Cải Bẹ Dún RADO 67

Cây sinh trưởng phát triển mạnh, kháng bệnh tốt. Trồng quanh năm

• Thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo
• Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 15-20cm, cây cách cây 15-20cm
• Lượng giống/1000m2: 150 – 200g