Cải đuôi phụng Rado 133

Cây sinh trưởng phát triển mạnh, độ đồng đều cao. Thu hoạch 25-30 ngày sau gieo. Trồng quanh năm
Cây cao trung bình 30 – 35 cm, lá xẻ thùy sâu, màu xanh mướt, có mùi của cải ngọt và vị nồng của cải bẹ xanh

• Mật độ 15 x 15cm
• Lượng cần gieo: 200–300g hạt giống / 1000 m2, gieo thẳng hoặc cấy