Rau Đay Xanh RADO 21

Cây sinh trưởng phát triển mạnh và kháng bệnh tốt, trồng quanh năm
Lá to, màu xanh non, ngọt thơm, không có mùi hăng nồng, thân mềm

• Mật độ 20 x 20 cm.
• Lượng giống gieo trồng/1000 m2: cấy 100 – 150 g, sạ 3 – 4 kg
• Thời gian thu hoạch 25 – 30 ngày sau khi gieo