Đậu Hà Lan (lấy hạt) Rado 681

Cây sinh trưởng phất triển mạnh, trồng quanh năm. Dạng trái thẳng, đẹp, dài 10-11cm, mềm, ngọt, cây cao 80-90cm. Thu hoạch 70-75 ngày sau khi gieo. Mật độ hàng x hàng 60-80cm, cây x cây 20-25cm, lượng giống/1.000m2: 4-5kg.

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339