HẠT GIỐNG DƯA HẤU KHÔNG HẠT – DƯA HẤU KHÔNG HẠT LẤY ĐÂU RA NẾU CHÚNG KHÔNG CÓ HẠT?

Ngày nay, dưa hấu không hạt rất phổ biến. Nhưng một câu hỏi hóc búa là “Dưa hấu không hạt lấy đâu ra nếu chúng không có hạt?”. Và “Làm thế nào để bạn trồng dưa hấu không hạt mà không có hạt?”. Dưa hấu không hạt đến từ đâu?

Đầu tiên, dưa hấu không hạt không hoàn toàn không có hạt. Có một số hạt nhỏ, gần như trong suốt, được tìm thấy trong quả dưa; chúng không đáng kể và có thể ăn được. Đôi khi, bạn sẽ tìm thấy một hạt giống “thật” trong một giống không hạt. Giống không hạt là giống lai và được tạo ra từ một quy trình khá phức tạp.

Giống lai, nếu bạn nhớ, không sinh sản thật từ hạt. Bạn có thể kết thúc với một giống cây có nhiều đặc điểm. Trong trường hợp dưa hấu không hạt, hạt thực sự vô trùng. Sự tương tự tốt nhất là của một con la. Con la là con lai giữa ngựa và lừa, nhưng con la là giống vô sinh, vì vậy bạn không thể lai tạo con la với nhau để có thêm con la. Đây chính xác là trường hợp của dưa hấu không hạt. Bạn phải nhân giống hai cây bố mẹ để tạo ra cây lai.

Dưa không hạt được gọi là dưa tam bội trong khi dưa hấu có hạt thông thường được gọi là dưa lưỡng bội, nghĩa là dưa hấu điển hình có 22 nhiễm sắc thể (lưỡng bội) trong khi dưa hấu không hạt có 33 nhiễm sắc thể (tam bội). Để tạo ra một quả dưa hấu không hạt, một quy trình phức tạp được sử dụng để nhân đôi số lượng nhiễm sắc thể. Vì vậy, 22 nhiễm sắc thể được nhân đôi thành 44, được gọi là tứ bội. Sau đó, phấn hoa từ cây lưỡng bội được đặt trên hoa cái của cây có 44 nhiễm sắc thể. Hạt thu được có 33 nhiễm sắc thể, là dưa hấu tam bội hoặc không hạt. Dưa hấu không hạt là vô trùng. Cây sẽ đơm hoa kết trái với những hạt hoặc “trứng” trong mờ hay gọi là hạt lép.

Trồng dưa hấu không hạt cũng tương tự như quy trình trồng dưa hấu có hạt nhưng giá hạt giống dưa hấu không hạt thường cao hơn dưa hấu có hạt vì quy trình sản xuất khá tốn kém.

 

0868 279 339