Khổ Qua Tây RADO 999

Cây sinh trưởng mạnh. Trồng quanh năm
Trái dài 20cm, nhiều trái

• Thu hoạch 40-45 ngày sau gieo

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339