Tần Ô Nhật JIRO 903

Cây sinh trưởng phát triển vượt trội so với các giống thông thường và có thể mở rộng thời gian gieo trồng đến mùa xuân

Nhánh rất nhiều, tán rộng, màu xanh đậm, lá dày, ít khía, gốc to

Dễ chăm sóc, thu hoạch 38 – 40 ngày sau khi gieo. lượng giống/1000m2: 1.5-2kg

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339