Bắp Cải Tím Lai F1 RADO 501

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Chịu nhiệt tốt, trồng quanh năm
Bắp có màu đỏ tía đậm, dạng hình cầu, cuốn chặt, độ đồng đều cao

• Trọng lượng trái trung bình 1,2-1,8 kg.
• Thu hoạch 65 – 70 ngày sau gieo