Mồng Tơi Lá To Rado 38

Sinh trưởng phát triển mạnh. Cây lớn, lá tròn, to, phân nhánh mạnh. Trồng quanh năm

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339