Bầu Sao Lai F1 RADO 26

Sinh trưởng và phát triển mạnh. Trồng quanh năm

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339