Sương Sâm Lông Rado 406

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm

Dùng chế biến món sương sáo giải nhiệt trong những ngày hè

Thời gian thu hoạch 90 – 100 ngày sau khi gieo, thu nhiều lần