Bí nụ GITA 33

Cây sinh trưởng, phát triển mạnh, kháng bệnh tốt.

Mức độ bò vừa phải, cho trái sớm, thích hợp trồng dày.

Bông nhiều, nụ nhiều, thu hoạch nụ liên tiếp trong 1 tháng.

Trái dài, chất lượng ăn ngon, năng suất 700-900kg/ 1000m2.

Trồng quanh năm, Thu hoạch nụ 30 ngày sau gieo.

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339